pari

Ordet pari innehåller 4 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till pari som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till pari

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden pari? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är pari

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av pari

  1. (bowling) 800 poäng på 4 serier
  2. det på ett värdepapper angivna värdet, nominellt värde

Mer information om pari

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet pari på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.