pardans

Ordet pardans innehåller 7 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till pardans som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till pardans

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden pardans? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är pardans

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av pardans

  1. dans vars koreografi bygger på två dansare som dansar koordinerat tillsammans, oftast fattande varandras händer; det att dansa en sådan dans

Mer information om pardans

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet pardans på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.