lob

Ordet lob innehåller 3 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till lob som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till lob

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden lob? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är lob

  1. pannrum
  2. pannrum

Definitioner av lob

  1. (anatomi) avgränsad del av kroppsdel eller organ
  2. (botanik) avgränsad del av frö, fruktkapsel eller fröskida; även flik på blad och löv
  3. (biologi) flik i bålen hos vissa svampar och lavar

Mer information om lob

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet lob på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.