kropp

Ordet kropp innehåller 5 bokstäver. Vi känner till 7 synonymer och lösningar till kropp som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till kropp

Nedan finns en lista på möjliga synonymer och lösningar till kropp. Ofta är lösningen en synonym till ordet, i det här fallet kropp, men ibland är ledtråden/texten i korsordsrutan en klurigare ordgåta. Förhoppningsvis är något av följande ord lösningen på din korsordsledtråd.

Synonymer och lösningar till kropp på 3 bokstäver

Synonymer och lösningar till kropp på 4 bokstäver

Synonymer och lösningar till kropp på 5 bokstäver

Synonymer och lösningar till kropp på 7 bokstäver

Synonymer och lösningar till kropp på 8 bokstäver

Ledtrådar i korsord där svaret är kropp

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av kropp

  1. en människas eller ett djurs fysiska gestalt (huvud, bål, ben och ev. armar)
  2. (huvuddelen av ett) föremål
  3. (anatomi) levande varelsers fysiska beståndsdelar som helhet, särskilt om bålen och ofta i motsats till själ; utvidgat om ett föremåls huvudbeståndsdel: fartygskropp, bilkropp, huskropp
  4. fast sammanhängande samling av materia: himlakropp
  5. (algebra) kommutativ divisionsring, d.v.s. kommutativ ring där alla element utom den additiva identiteten har en multiplikativ invers; kommutativ skevkropp

Mer information om kropp

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet kropp på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.