front

Ordet front innehåller 5 bokstäver. Vi känner till 3 synonymer och lösningar till front som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till front

Nedan finns en lista på möjliga synonymer och lösningar till front. Ofta är lösningen en synonym till ordet, i det här fallet front, men ibland är ledtråden/texten i korsordsrutan en klurigare ordgåta. Förhoppningsvis är något av följande ord lösningen på din korsordsledtråd.

Synonymer och lösningar till front på 5 bokstäver

Synonymer och lösningar till front på 8 bokstäver

Ledtrådar i korsord där svaret är front

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av front

  1. (fram)sida
  2. linje som utgör gräns mellan stridande parter i krig, om de delar av armé som är närmast fienden, område i krig där strig pågår; utvidgat om stridslinje i politisk eller ideologisk kamp, även om politisk organisation (vanligen om radikala grupper) befrielsefront
  3. område för verksamhet av något slag
  4. framsida på (större) föremål
  5. (meteorologi) gränsskikt mellan högtryck och lågtryck; varmfront, kallfront

Mer information om front

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet front på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.