flankvinkel

Ordet flankvinkel innehåller 11 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till flankvinkel som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till flankvinkel

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden flankvinkel? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är flankvinkel

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av flankvinkel

  1. vinkel på gängorna på en skruv sedda i profil
  2. vinkel mellan en flank på en bastion och intilliggande kurtin

Mer information om flankvinkel

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet flankvinkel på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.