flank

Ordet flank innehåller 5 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till flank som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till flank

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden flank? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är flank

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av flank

  1. (militärt) den del av en här som inför ett slag ställer upp sig på kanterna
  2. hästens sida, framför länden
  3. yttersta kanten eller sidan
  4. (schack) en av schackbrädets yttersta sidor, damsidan eller kungssidan

Mer information om flank

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet flank på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.