familjehem

Ordet familjehem innehåller 10 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till familjehem som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till familjehem

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden familjehem? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är familjehem

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av familjehem

  1. privat hem där en familj tar hand om barn under 18 år som inte kan bo hos föräldrarna
  2. hem (och familj) i vilket (respektive vilken) enligt överenskommelse (på uppdrag av socialnämnden) ett barn får bo och leva som substitut för hem (och familj) bestående av barnets biologiska föräldrar

Mer information om familjehem

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet familjehem på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.