ed

Ordet ed innehåller 2 bokstäver. Vi känner tyvärr inte till någon synonym eller lösning till ed som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till ed

Det saknas synonymer och lösningar.

Har du löst korsordet och vet svaret på ledtråden ed? I så fall får du gärna fylla i ledtråd och svar under "Lägg till ledtråd och svar". Då lägger vi till ditt svar på denna sida och på så sätt kan du hjälpa andra som behöver hjälp med sitt korsord.

Ledtrådar i korsord där svaret är ed

  1. mildare

Definitioner av ed

  1. svordom, förbannelse
  2. högtidligt löfte
  3. helig eller högtidlig försäkran eller löfte, sanningsförsäkran
  4. förbannelse, svärord, svordom
  5. trång passage (vid vattendrag)

Mer information om ed

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet ed på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.