bära

Ordet bära innehåller 4 bokstäver. Vi känner till 6 synonymer och lösningar till bära som kan hjälpa dig med ditt korsord.

Synonymer och lösningar till bära

Nedan finns en lista på möjliga synonymer och lösningar till bära. Ofta är lösningen en synonym till ordet, i det här fallet bära, men ibland är ledtråden/texten i korsordsrutan en klurigare ordgåta. Förhoppningsvis är något av följande ord lösningen på din korsordsledtråd.

Synonymer och lösningar till bära på 2 bokstäver

Synonymer och lösningar till bära på 5 bokstäver

Synonymer och lösningar till bära på 6 bokstäver

Synonymer och lösningar till bära på 8 bokstäver

Synonymer och lösningar till bära på 10 bokstäver

Ledtrådar i korsord där svaret är bära

Det saknas ledtrådar. Hjälp till genom att lägga till en ledtråd.

Definitioner av bära

  1. förflytta något med hjälp av kroppen genom att hålla det ovanför underlaget; gå med en börda
  2. hålla något tungt (t.ex. i handen, i famnen, på ryggen); föra med sig
  3. (överfört) tyngas eller tryckas av något tungt, prövande e.d.; svara för något psykiskt krävande; lida under eller utstå något sorgligt, obehagligt e.d.
  4. hålla uppe eller uppbära något; hålla för en viss belastning
  5. (om kläder, accessoarer e.d.) ha på sig
  6. leda åt ett visst håll; röra sig i en viss riktning
  7. (reflexivt: bära sig) av en slump hända
  8. (reflexivt: bära sig) reda sig ekonomiskt; gå bra (med vinst)

Mer information om bära

Om du behöver ytterligare hjälp för att lösa korsordet kan du kolla upp ordet bära på Wikipedia, SAOL, Svensk ordbok och SAOB.

Hitta fler ord

Lägg till ledtråd och svar

Hjälp till att bygga ut korsordshjälpen genom att fylla i ledtråd och svar på de korsordsrutor du har löst. På så sätt kan andra få hjälp av dig.

Du måste fylla i fälten Ledtråd och Svar.