Korsordsledtråd 'torn'

Din sökning 'torn' gav 29 möjliga svar till ditt korsord.

 • (schack) vinst av en dam mot torn, springare eller löpare, eller vinst av en tung pjäs (dam eller torn) mot en lätt pjäs (springare eller löpare) - kvalitet
 • Synonym till torn - struktur
 • Synonym till torn - tagg
 • Synonym till torn - pigg
 • Synonym till torn - törne
 • torn med starkt (blinkande) sken som leder trafiken på sjön (eller på land) - fyr
 • ett torn för att djupborra - borrtorn
 • torn på badplats, som man kan hoppa från - hopptorn
 • fristående torn - kampanil
 • torn för upphängande av klockor, ofta i en kyrka - klocktorn
 • torn i en kyrka - kyrktorn
 • torn utrustat med stålvajrar som används till att lyfta och sänka material vid större byggen - lyftkran
 • (arkitektur) torn med en takkonstruktion som liknar en lök - lökkupol
 • radiomast; smalt, enkelt torn (ibland uppstadgat med vajrar) avsett att bära upp antenner för radioutsändningar - mast
 • torn i anslutning till moskébyggnad - minaret
 • torn avsett för borrning efter olja eller naturgas - oljerigg
 • torn avsett för borrning efter olja eller naturgas; se oljerigg - rigg
 • (schack) ett schackdrag där kungen från sin utgångsruta flyttas två steg åt sidan, medan motsvarande torn ställs intill, men på motsatt sida, vilket måste uppfylla några kriterier för att vara spelbart - rockad
 • ett sorts torn som hänger som en sadel på en mur - sadeltorn
 • högt, spetsigt takkonstruktion på exempelvis klockgavel eller torn - spira
 • högt, spetsigt takkonstruktion på exempelvis klockgavel eller torn - Spira
 • mindre torn på taket till en kyrka eller annan byggnad - takryttare
 • (schack) ett torn eller en dam - tung pjäs
 • åtskillnad i språk som gör att folk inte förstår varandra (sedan Babels torn, enligt 1 Mos. 11:1–9) - språkförbistring
 • tak på torn som liknar en hatt - tornhatt
 • typ av lyftkran bestående av ett högt torn med en tvärgående brygga - tornkran
 • (schack) slutspel med torn - tornslutspel
 • torn som bär upp en behållare för vatten, som därifrån kan rinna ned till förbrukare - vattentorn
 • torn - spelpjäs