Korsordsledtråd 'luktar gått som man sprejar'

Din sökning 'luktar gått som man sprejar' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • luktar gått som man sprejar - parfym
 • (schack) drag där en bonde under vissa omständigheter kan slå en fientlig bonde som gått två steg, som om den i själva verket endast gått ett - en passant
 • (vard., skämtsamt) fis som luktar mycket illa (så illa att de man delar tält med tvingas fly) - tältrensare
 • (fotboll) det att man sätter igång spelet igen efter att bollen har gått över den förlängda kortlinjen (kortlinjen) eller mållinjen om en offensiv indirekt frispark inte vidrört någon annan spelare än skytten; igångsättandet sker i målområdet av målvakten - inspark
 • strömming som konserverats genom saltning och jäsning (och som luktar mycket fränt) - surströmming
 • (organisk kemi) butansyra, en fettsyra som luktar som härsket smör och förekommer i detta - smörsyra
 • som (avger luftburna kemikalier som) luktar illa - illaluktande
 • som inte luktar något, som inte avger någon lukt - luktfri
 • som luktar illa, stinkande - illaluktande
 • vätska som luktar gott - parfym
 • ämnen (särskilt från växter) som luktar gott vid förbränning - rökelse
 • som luktar instängt och fuktigt (genom dålig ventilation) - unken
 • som luktar gott - välluktande
 • (skämtsamt, idiomatiskt) något skumt, något som luktar skämt - gravad hund
 • som smakar och/eller luktar gott och mycket - aromatisk
 • pengar som ges som bidrag åt pensionärer, personer som har gått i pension - pension
 • som inte ser ut eller fungerar som den gjort innan eller gör i rätt skick; som har gått sönder - trasig
 • luktar gott - dofta
 • luktar (om djur); undersöker nyfiket - nosa
 • sprider os; luktar - osa
 • luktar vidrigt - stinker
 • (vard., särskilt vanligt i Sydsverige) flatulera (så att det luktar illa) - möka
 • /mängder av/ små glasbitar som kommer från ett större glasföremål som gått sönder - glassplitter
 • den visare på en klocka som roterar ett varv per timme och anger antalet minuter som gått under den senaste timmen - minutvisare
 • person som gått på samma skola samtidigt som annan person - skolkamrat
 • den visare på en klocka som roterar två varv per dygn och anger antalet timmar som gått sedan klockan senast var 0.00 eller 12.00 - timvisare
 • som har examen från högskola; som gått en högskoleutbildning - högskoleutbildad
 • avgift som man betalar för att man lånat pengar på banken eller pengar man får för att man satt in pengar på banken - ränta
 • person som gått igenom gymnasieskola - student
 • person som gått över till fiendelägret - överlöpare
 • som har gått i konkurs - bankrutt
 • person som gått i borgen för en gäldenär - borgensman
 • frivillig skolform för ungdomar som gått ut grundskolan; finns med olika inriktningar - gymnasieskola
 • resterna av träföremål som gått sönder på sådant sätt att de endast duger till att göra en liten brasa av, lagom stor att koka en panna kaffe på - kaffeved
 • person som har gått i pension - pensionär
 • grupp människor som gått samman i gemensamt syfte; förening - sammanslutning
 • det att mäta storheten tid, t.ex. för att ange klockslag (tid som gått sedan referenstid) eller tiden en viss aktivitet upptar - tidmätning
 • tiden som gått från födseln eller tillverkningsdatumet; livstid - ålder
 • (bollsport) fånga eller på annat vis blockera en boll/puck som annars omedelbart hade gått in i mål - rädda
 • som gått till ända - förfluten
 • som har gått, förfluten (t.ex. om tid) - gången
 • perfektparticip av pensionera; som har gått i pension - pensionerad
 • (utbildningsväsende) halvklassist, student vid läroverk som (enligt 1878 års stadga) gått halvklassisk linje och läst latin men inte grekiska, utan i stället matematik och naturvetenskap - halvrealist
 • med­dela den som är ansvarig att något har gått fel - felanmäla
 • som gått vilse - vilsegången
 • utge ge sig för att vara svagare än man är, till exempel genom att spela på ett låglevelkonto (så att andra tror att man är oerfaren) när man i själva verket även har ett mainkonto med högre level (varmed man fått erfarenhet) - smurfa
 • Synonym till gått - vandrat
 • skada där det har gått hål på huden - sår
 • (idiomatiskt) falla ner i vatten efter att ha befunnit sig på en frusen vattensamling där isen gått sönder p.g.a. personens tryck på isen - gå igenom isen
 • sluta betala ut ersättning från socialförsäkring till någon (eftersom ersättningsperioden har gått ut) - utförsäkra
 • en man som, vanligtvis genom en ceremoni där man utbyter blod, svär att behandla en annan man som sin broder - blodsbroder
 • det att man (kanske efter framgångar i makt eller social status) tror sig vara större eller viktigare än vad man egentligen är /och att man därför kan bete sig hur som helst och göra vad som helst/ - storhetsvansinne
 • känsla av glädje över sådant som man har (fått) eller som andra gjort för en (ibland på ett sådant sätt att man inte begär mer), ofta så att man vill tacka dessa andra - tacksamhet
 • (idiomatiskt) köpa något som man inte vet vad det verkligen är och därmed hur värdefullt det är; göra något kostsamt som man inte vet vad man vinner på - köpa grisen i säcken
 • påstå något på ett sätt som gör att det verkar som om man vet vad man pratar om fast man egentligen bara gissar - killgissa
 • pengar som man kan få om man inte kan försörja sig, trots att man har försökt allt - försörjningsstöd
 • en organisation som ger information om förgiftningar; om man misstänker att man ätit något giftigt kan man ringa dit och få råd och information - Giftinformationscentralen
 • pengar som man betalar in när man arbetar och får ta ut när man är pensionär - pensionsförsäkring
 • pension som man får när man slutar arbetet för att man nått pensionsåldern - ålderspension
 • allt det som man äter; ofta det att man utesluter och inte äter viss mat (ofta för att man inte tål det eller vill leva nyttigare); levnadssätt i mat och dryck - diet
 • (deponens) må dåligt emedan man anser sig ha handlat /moraliskt/ fel, t ex om man gjort någon annan person ledsen eller om man begått ett misstag som orsakat besvär för andra, speciellt om misstaget var "pinsamt"; känna skam - skämmas
 • (idiomatiskt) leva fattigt; man konsumerar omedelbart allt man får tag på; leva så att man klara sig för tillfället men utan långsiktig planering - leva ur hand i mun
 • (om omgivning, stämning) som skapar känslor av trivsel, trygghet och gemenskap; där man trivs eller känner sig som hemma; (om person) som man trivs med, som är trevlig att prata med, trygg och vänlig - hemtrevlig
 • gåva som man ger som tack för en annan gåva som man själv har fått - gengåva
 • förklaring till varför något hände, tänkt att låta som något som man har funderat på före händelsen, men som man egentligen kom på efteråt - efterhandskonstruktion
 • ett block med hål i där det går metall genom hålen som håller pappersblad där man kan skriva. Man kan använda den som dagbok. Det står om det är högtid eller inte och så finns dagarna som i en almanacka. - filofax
 • som tenderar att rinna; ej fast, som har lös konsistens när man talar om matvaror; som ej håller tätt när man talar om t.ex. en näsa eller en vattenkran - rinnig
 • en ekonomisk term som innebär att man säljer finansiella instrument som till exempel aktier som man inte äger - blankning
 • (stor) summa pengar som man kan få när man slutar ett arbete (ofta som en sorts extra pension) - avgångsvederlag
 • en plastkort som man betalar med och som är kopplat till ett bankkonto; pengarna dras oftast direkt från kontot när man köper något - bankkort
 • betalning som motsvarar den semesterlön som man inte hann få innan man slutade ett arbete - semesterersättning
 • (vard., skämtsamt, nedsättande) man som har haft samlag med samma person som en annan man - buksvåger
 • ett segel som man tror att vikingarna använde på sina skepp. Seglet är format som en vinge där mitten är fäst i masttoppen. De största seglen var 24x4 meter och det fanns bara ett per skepp. Seglet kan lutas från sida till sida varvid man behåller skeppets kurs. - draksegel
 • (protologism, ideologiskt, kön oväsentligt) könsneutralt personligt pronomen för att benämna en specifik person som man inte vill kategorisera efter kön, när man anser att könsbenämning är oväsentlig; används konsekvent som ersättning för pronomenen han och hon - hen
 • (slang) uttryck som används om rullbräda som man ligger på när man arbetar under bilar - hora
 • (nedsättande) man som begår äktenskapsbrott; man som har många sexuella partner - horbock
 • (filosofi, vetenskap) ett påstående som man misstänker är sant, men som man inte är helt säker på, ty bevis för det saknas - hypotes
 • (vard., om lekar som kull och dylikt) sak eller plats som när man nuddar vid alternativt befinner sig inom/på gör att man inte kan bli kullad/tagen - pass
 • (vard., om lekar som kull och dylikt) det vara på en sak eller plats som när man nuddar vid alternativt befinner sig inom/på gör att man inte kan bli kullad/tagen - pass
 • ett värde (mått) på någon egenskap hos en given aktivitet eller ett givet föremål som man kan eller bör försöka komma nära när man utför aktiviteten eller skapar föremålet; en princip som kan eller bör följas; ett föreslaget eller erfordrat sätt på vilket en aktivitet kan eller skall utföras - riktlinje
 • avgift som man får betala som straff, t.ex. på biblioteket om man inte lämnar tillbaka lånade böcker i tid - straffavgift
 • en hopplek där man har ett gummiband uppspänt mellan två personer, eller föremål, så att bandet får en form av en avlång rektangel som är cirka en halvmeter bred, och en person ska hoppa på banden i ett förutbestämt mönster/kombination som brukar kallas program, svårighetsgraden ökar genom att man ökar bandets avstånd från marken - twist
 • som man inte hade för avsikt att åstadkomma, och som man inte hade förutsett skulle inträffa - oavsedd
 • som man inte trodde skulle vara fallet eller inträffa, och som man inte räknat med eller planerat inför - oförutsedd
 • en laissez-faire-attityd gentemot språkets utveckling där man anser att nya tendenser i språkbruket inte ska motarbetas av någon högre instans, utan att man snarare bör likställa vad som är korrekt språkbruk med vad som är allmänt rådande användning - språkliberal
 • heterosexuell man som är lika intresserad av stil och utseende som man menar att homosexuella män är - metrosexuell
 • en korv som man beställer i en grillkiosk och äter upp medan man väntar på maträtt som tar lite längre tid - stödkorv
 • det att man förlägger rättstvister till ett land som tillåter att man tar upp mål som inte berör någon bosatt i detta land - processturism
 • liten sak som man ta med sig som present när man är bjuden - presentartikel
 • (idiomatiskt) bli lurad på något värdefullt (som man var förtjänt), d.v.s. inte få något som man borde ha fått - bli blåst på konfekten
 • anmälan som man måste göra när man flyttar till en annan adress - adressändring
 • följd av tecken som man skriver in för att komma in på en viss dator (så att man kommer åt t.ex. sin e-post) - användarnamn
 • rörelse med axlarna som visar att man inte vet något eller att man struntar i något - axelryckning
 • stav som förr användes för att skicka bud  från man till man - budkavle
 • smak  som man känner sedan man ätit eller druckit något - eftersmak
 • anmälan som man måste göra när man flyttar till en annan adress - flyttningsanmälan
 • land där man har vuxit upp och som man älskar, hemland, fädernesland - fosterland
 • man som en kvinna (eller man) är förlovad med - fästman
 • person (särskilt man) som man härstammar ifrån - förfader
 • land som man är medborgare i; land där man bor - hemland