Korsordsledtråd 'hus'

Din sökning 'hus' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • konsert- eller teaterlokal, i uttryck om hur välbesökt den är: fullt hus = utsålt, halvt hus; jämför Folkets hus - hus
 • hus som hänger samman med andra hus (ofta genom gemensamt garage) - kedjehus
 • rad  med hus; långt hus - länga
 • hus med fler än en våning; hus där man kan hyra en våning - flervåningshus
 • hus med fler än en våning; hus där man kan hyra en våning - våningshus
 • Synonym till hus - boning
 • Synonym till hus - byggnad
 • Synonym till hus - där man bor
 • Synonym till utrymme under hus - källare
 • Synonym till hus - hem
 • Synonym till fristående hus - villa
 • konsten att rita och bygga hus (och andra anläggningar) - arkitektur
 • öppet utrymme som skjuter ut från väggen på ett hus - balkong
 • samling hus - bebyggelse
 • (timrat) hus med skottgluggar - blockhus
 • sparande på ett särskilt bankkonto för att man ska kunna köpa ett nybyggt hus eller en nybyggd lägenhet - bosparande
 • del av hus som skjuter ut från väggen - burspråk
 • grupp med hus, samhälle  - by
 • tillstånd att bygga (ut) ett hus - bygglov
 • person som har till yrke att bygga hus - byggmästare
 • stort hus - byggnad
 • nämnd i kommunen som ger bygglov när man t.ex. vill bygga ett hus - byggnadsnämnd
 • kommer in (i ett rum, ett hus e.d.) - droppar in
 • litet hus (mindre än 15 m^2) som får byggas utan byggnadslov på tomt - friggebod
 • hus där man är på fritiden, sommarstuga - fritidshus
 • en av de kortare sidorna  på ett hus - gavel
 • hus med rum för resande - hotell
 • litet hus för (vakt)hund - hundkoja
 • litet hus på hjul som dras efter bil - husvagn
 • hus med (många) hyreslägenheter - hyreshus
 • uppehåller sig, håller hus - håller till
 • hus med många våningar - höghus
 • handlingen att flytta in (i ett hus eller en region) - inflyttning
 • montering av ledningar, rör etc. i ett hus; apparatur - installation
 • lös egendom (t.ex. i ett hus), lösöre - inventarier
 • litet hus med försäljning av tidningar, godsaker m.m. (ibland även mat) - kiosk
 • yttre hörn på hus - knut
 • kontant första delbetalning (vid större köp, t.ex. av hus) - kontantinsats
 • hus av spelkort - korthus
 • litet skjul eller hus som man kan stå och vänta i - kur
 • grupp av hus mellan (vanligen fyra) gator - kvarter
 • uselt rum eller hus - kyffe
 • byggnad där kristna firar gudstjänst, "Guds hus" - kyrka
 • (dåligt) hus - kåk
 • samernas traditionella hus (som liknar ett tält) - kåta
 • del av ett hus som ligger under marken - källare
 • det pris som man betalar för t.ex. ett hus - köpeskilling
 • litet hus i trädgård med plats för lek  - lekstuga
 • litet hus för avkoppling i trädgård eller park - lusthus
 • bostad (i större hus), våning - lägenhet
 • person som förmedlar köp och försäljning (särskilt av hus och bostadsrättslägenheter) - mäklare
 • (ord med) t-genus, t.ex. "hus-et" - neutrum
 • handlingen att ockupera ett land eller ett område (eller ett hus) - ockupation
 • handlingen att bygga om (t.ex. ett hus) - ombyggnad
 • system för fördelning av utrymmen i ett hus eller en lägenhet - planlösning
 • person som vaktar ingången till ett (hyres)hus; fastighetsskötare - portvakt
 • enfamiljshus som ingår i en rad likadana hus utan mellanrum mellan husen - radhus
 • ritad plan (t.ex. för konstruktion av hus) - ritning
 • rester av hus som förstörts - ruin
 • avdelning i hus (avgränsad av väggar) - rum
 • hus med gemensam service för äldre personer - servicehus
 • sida (t.ex. av hus) som är i skugga - skuggsida
 • mycket högt hus - skyskrapa
 • handlingen att avliva (hus)djur - slakt
 • avlivar (hus)djur - slakta
 • hus där man vistas på sommaren, sommarstuga - sommarhus
 • litet hus - stuga
 • hus, lokal - ställe
 • ord som betecknar person, sak eller företeelse (t.ex. "man", "hus" eller "tanke") - substantiv
 • (hus för) uppförande av skådespel (pjäser) - teater
 • avgränsat område (som ofta hör till ett hus) - tomt
 • del av ett större hus där trapporna finns - trapphus
 • konstruktion som kan byggas upp till ett litet, tillfälligt hus (huvudsakligen av tyg) - tält
 • det att få upp och hålla värmen (i ett hus); det att klimatet blir varmare - uppvärmning
 • utbyggnad på ett hus i form av en uteplats under tak och med öppna sidor - veranda
 • utrymme (som inte är inrett) under yttertaket i ett hus - vind
 • plan  i ett hus - våning
 • sida (från golv till tak) på ett hus eller i ett rum; lodrät yta - vägg
 • anordning för uppvärmning (särskilt av ett hus) - värme
 • hus (med väggar och tak av glas eller plast) där man driver upp växter, drivhus - växthus
 • (vard.) smeknamn för Kungliga Musikaliska Akademiens hus i Stockholm - Ackis
 • (orsamål) hus - ajs
 • byggnadskonstruktion med den klassiska amfiteatern och teatern som förebild, eventuellt infogad i ett helt hus, används ex. för skådespel och undervisning - amfiteater
 • om tillämpningen av denna konst i till exempel konstruktionen av ett speciellt hus - arkitektur
 • hus med rummen i längor kring en öppen plats - atriumhus