Korsordsledtråd 'gör aria'

Din sökning 'gör aria' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • gör aria - en
 • (musik) en sorts enkel aria eller en långsam instrumentalsats - cavatina
 • (idiomatiskt) någon som ofta säger emot andra eller har en annan uppfattning i många frågor än sin omgivning, någon som gör tvärtom vad andra gör, någon som gör saker på sitt eget sätt och vägrar lyssna till andra människors råd - kärringen mot strömmen
 • gör mindre känslig, gör slappare, trubbar av - avtrubba
 • gör bar, gör synlig - blotta
 • lyser så starkt att det gör ont i ögonen; gör blind - blända
 • gör färdig, gör i ordning - färdigställer
 • gör lam, gör orörlig, paralyserar - förlama
 • gör större; gör en stor kopia av foto - förstora
 • gör mindre känslig, gör slappare, avtrubbar - trubbar av
 • gör fattig, gör steril - utarma
 • gör större, gör mer talrik - utöka
 • (om person) inte frivillig; som gör eller är något utan att ha haft (medveten) avsikt att göra eller vara det; som gör eller är något som personen egentligen inte vill göra eller vara - ofrivillig
 • tanke (mem, teori) som bottnar i att alla är "lika goda kålsupare": visst gör vi fel men det gör andra också - kålsuparteori
 • Synonym till gör - företa
 • Synonym till gör - utför
 • Synonym till gör - åstadkommer
 • Synonym till gör om - förändrar
 • Synonym till gör bort - lurar
 • gör - företa
 • gör - skaffa
 • vänjer sig, gör sig hemmastadd - acklimatiserar sig
 • lön som bygger på att man gör en viss mängd arbete för en viss betalning - ackord
 • gör adlig - adla
 • gör verksam - aktivera
 • gör aktuell; framkallar i minnet - aktualisera
 • anordning i en bil som gör att bilen startar bara om en nykter person blåser på den - alkolås
 • gör ett anhållande, griper - anhåller
 • gör till sin, anammar - anta
 • gör anteckningar, skriver, noterar - anteckna
 • sätter fast, får att passa, gör klar  - aptera
 • införlivar; gör lik; smälter samman - assimilera
 • läkare som gör allmäntjänstgöring - AT-läkare
 • gör automatisk - automatisera
 • gör en bild av, återger - avbilda
 • gör mindre dramatisk - avdramatisera
 • gör fri från beroende av droger - avgiftar
 • gör rund, jämnar av; rundar av - avrunda
 • gör slut på, upphäver - avskaffa
 • en välluktande olja som gör t.ex. hår mjukt - balsam
 • gör framkomlig - bana
 • person som gör banbrytande insatser - banbrytare
 • gör ledsen - bedröva
 • gör fri, räddar - befria
 • gör med barn; får nya frön (och sedan växter) att uppstå, pollinerar - befrukta
 • undersökning, dvs. en allsidig prövning, som myndigheterna gör för att få veta om det finns skäl att betala en viss social förmån till någon (på sociala grunder) - behovsprövning
 • gör rikare - berika
 • skämmer ut sig, gör bort sig - blamerar sig
 • gör (ett material) blekare - bleker
 • gör mindre arg - blidka
 • typ av blod (som måste vara "rätt" när man gör blodöverföring) - blodgrupp
 • gör möjligt att se, blottar - blottlägger
 • som gör mycket starkt intryck, imponerande, hänförande - bländande
 • en ärftlig sjukdom som gör att blodet inte levrar sig - blödarsjuka
 • gör våt - blöter
 • ett verktyg som man gör hål med - borr
 • gör hål (med borr) - borra
 • gör frisk, läker - bota
 • gör bredare - bredda
 • framställer, gör (vissa drycker) - brygger
 • gör vassare eller skarpare - bryner
 • tar sig in med våld, gör inbrott - bryter sig in
 • gör ont av för stark värme - bränns
 • gör ofog, bråkar - busa
 • som gör ofog, bråkig - busig
 • gör större genom att bygga mer - bygger ut
 • gör i ordning en säng - bädda
 • en infektion som gör att man får smärta och utslag (men ofta bara på ena sidan av kroppen) - bältros
 • som gör ett svalt och säkert intryck - cool
 • gör rent från damm  med dammsugare - dammsuger
 • gör sitt första offentliga framträdande - debutera
 • gör en verksamhet mindre centralstyrd - decentralisera
 • gör inte någonting, slappar, chillar - dega
 • person som gör dekorationer - dekoratör
 • gör dekoration  - dekorera
 • gör delar av; får varsin del av - dela
 • gör delar eller mindre grupper av större helhet, indelar - delar in
 • gör delar av, uppdelar - delar upp
 • en sjukdom i hjärnan (särskilt hos äldre människor) som gör att minnet och förståndet blir sämre - demens
 • kontakter mellan personer som gör att information och rykten sprids snabbt - djungeltelegraf
 • gör om till drama - dramatisera
 • gör avdrag (i deklaration) - drar av
 • gör ogiltig, avskaffar - drar in
 • gör ingenting nyttigt, driver  - dräller
 • gör svarslös - dräper av
 • fördubblar; gör en gång till - dubblera
 • gör i ordning ett bord för måltid - duka
 • gör något dumt; är fånig - dummar sig
 • gör svagare, minskar  - dämpa
 • något man gör för att utveckla sig själv - egotripp
 • gör enig, förenar - ena
 • resa som en (nybliven) kung gör genom sitt land - eriksgata
 • gör experiment, undersöker - experimentera
 • gör intensivt intresserad - fascinera
 • gör fel - fela
 • ung person som gör snabba affärer med värdepapper - finansvalp
 • gör färdig genom att slipa av de sista ojämnheterna - finslipa
 • anordning som gör att man kan styra en apparat på avstånd - fjärrkontroll
 • sätt att framträda som gör ett visst intryck, image - framtoning
 • gör starkt intryck på, förvånar - frappera