Korsordsledtråd 'finns ofta utöver de 52'

Din sökning 'finns ofta utöver de 52' gav 100 möjliga svar till ditt korsord.

 • finns ofta utöver de 52 - joker
 • arbetstid utöver (ofta efter) den normala - övertid
 • delvis sann eller helt påhittad berättelse om något som hänt tidigare i historien, ofta med överdrivna eller rent av övernaturliga inslag, med en hjälteliknande huvudperson eller med en huvudperson som utfört en bedrift utöver det normala - legend
 • det som finns bakom allt annat; det (konstanta) som finns bakom det huvudsakliga föremålet eller mer tillfälliga företeelser - bakgrund
 • (cellbiologi) system (organell) av membranbundna områden som finns i de flesta eukaryota celler och som utgör en fortsättning på det yttre kärnmembranet; det finns kornigt endoplasmatiskt retikel (det sitter ribosomer på membranens utsida, mot cytosolen) och glatt endoplasmatiskt retikel (utan ribosomer) - endoplasmatiskt retikel
 • som finns eller berör sådant som finns inuti/innanför något - inre
 • (cellbiologi) som finns utanför en cell; som finns i området utanför cellerna i vävnaden - extracellulär
 • som blir över; som överstiger behovet (eftersom det finns så mycket); som saknar ändamål (eftersom det redan finns tillräckligt) - överflödig
 • som finns över allt annat; som finns längst upp - översta
 • Synonym till utöver - förutom
 • (system med) tv-sändning där tittaren betalar en avgift (utöver licensen) för att se programmen - betal-tv
 • arbete utöver det vanliga arbetet  - extraknäck
 • utom, utöver - förutom
 • till detta, utöver detta - härtill
 • höjning av lönen utöver avtalet - löneglidning
 • arbetstid utöver vanlig arbetstid för den som arbetar deltid - mertid
 • något som inte har något vidare syfte (utöver sig själv) - självändamål
 • pension utöver den allmänna pensionen (de flesta arbetsgivare betalar in tjänstepension för sina anställda) - tjänstepension
 • långt utöver normala gränser - ytterlighet
 • språk som en person lärt sig utöver sitt modersmål, till exempel på grund av utomlandsflytt - andraspråk
 • (histologi) typ av vävnad i en familj av vävnadstyper som utgör stödjematerial i kroppen (fyller ut, skyddar, stödjer, isolerar, binder ihop) och består av diskreta celler utspridda i en omfattande extracellulär matris (som produceras och underhålls av cellerna); vissa författare räknar benvävnad, broskvävnad och fettvävnad som bindväv (utöver den fibrösa bindväven i t.ex. huden, GI-kanalen och senor) - bindväv
 • bil med fler än åtta passagerarplatser (utöver föraren) - buss
 • frivillig mindre extra betalning utöver vad som anges på en nota, vilket kunden kan erbjuda som "tack för god service". - drickspengar
 • något som ges som bonus, tröst eller lindring till person eller organisation som utsatts för något eller gjort något utöver det vanliga för någon annan - ersättning
 • (ekonomi) utdelning utöver den ordinära utdelningen - extrautdelning
 • (nedsättande, idiomatiskt) något utöver det som tidigare nämnts som man undviker att namnge på grund av irritation eller likgiltighet - fan och hans moster
 • (syror) lång, ogrenad och opolär karboxylsyra (utan funktionella grupper utöver karboxylgruppen i ena änden), vanligen bunden till glycerol i fettmolekyl - fettsyra
 • ur som tillverkats i syfte att, utöver ett urs vanliga syfte, bäras i fickan - fickur
 • (vard.) fringe benefit; förmån för anställda utöver den ordinarie lönen - fringis
 • penninggåva (utöver lönen) - gratifikation
 • (mat) starkt kaffe som utöver de traditionella tillsatserna socker och grädde eller mjölk smaksatts med till exempel äkta choklad och apelsinsaft - kaffedrink
 • något en individ eller organisation erhåller istället för något bättre som inte kan erhållas; något som ges som bonus, tröst eller lindring till brottsoffer eller annan person som utsatts för något eller gjort något utöver det vanliga för någon annan - kompensation
 • ökning av lönen utöver vad som bestämts i centralt avtal - löneglidning
 • (matematik) påstående (utsaga) som anger att två saker inte är lika, oftast att det enda talet är större än det andra, ibland utöver detta tillåtande likhet; normalt innehåller en olikhet något av tecknen <, ≤, >, ≥ eller ≠ - olikhet
 • (ålderdomligt) bil med fler än åtta passagerarplatser (utöver föraren) - omnibus
 • (lingvistik) symbol eller tecken utöver bokstäverna som används i skrift främst för att skilja ord, satser eller meningar - skiljetecken
 • person eller företag som ekonomiskt stöder en annan verksamhet utan att få någon särskild motprestation utöver reklam- och annat marknadsföringsvärde - sponsor
 • (sport) den tid som en match förlängs med utöver den utsatta tiden - stopptid
 • hypotetisk förflyttning framåt eller bakåt i tiden utöver det som upplevs som normalt tidsflöde - tidsresa
 • officiellt namn utöver förnamnet eller förnamnen - tillnamn
 • tid som heltidsanställd arbetar utöver sin ordinarie arbetstid - övertid
 • göra något utöver det normala; gå överstyr - balla ur
 • stödja finansiellt utan att få någon särskild motprestation utöver reklam- och marknadsföringsvärde - sponsra
 • utöver vad som är vanligt eller förväntat; ytterligare - extra
 • (biokemi, om fettsyra) som har minst två dubbelbindningar i den opolära svansen (d.v.s. utöver dubbelbindningen i karboxylgruppen) - fleromättad
 • som förundrar, som ger en känsla av att något är märkligt eller utöver det normala, som väcker förundran - förundransvärd
 • (biokemi, om fettsyra) som har minst en dubbelbindning i den opolära svansen (d.v.s. utöver dubbelbindningen i karboxylgruppen) - omättad
 • sjukhus som utöver sjukvård också bedriver forskning och utbildning - universitetssjukhus
 • (lingvistik) symbol eller tecken utöver bokstäverna som används i skrift främst för att skilja ord, satsdelar eller meningar - interpunktionstecken
 • (nytt sedan 2017 års regelbok) alla domarna utöver huvuddomaren - matchfunktionär
 • utöver detta - härjämte
 • uttrycker att något utöver det förväntade gäller - till och med
 • något extraordinärt, något utöver det vanliga som gör ett mycket starkt intryck - något i hästväg
 • mindre, ofta approximativt kubisk, sfärisk eller cylindrisk och max ett par–tre kubikcentimeter stor, ätbar bit av choklad och eventuella mindre tillägg, ofta vackert dekorerad och tillverkad med god smak som primärt mål, och som intages för smakens och njutningens skull och ofta ges bort i present i chokladaskar - chokladpralin
 • en sorts karaktäristiskt styvare finklädesplagg för överkroppen med krage, slag och fickor, oftast stilrent enkelfärgat (ofta svart) eller subtilt randigt (ofta mörkgråa ränder), och som bärs över skjorta e.dyl., ofta del av kostym (med matchande fina byxor) - kavaj
 • (ofta mindre) förening av personer, ofta privat organiserad och ofta av personer med liknande intressen; ibland även organiserad av större företag åt sina kunder eller av skolor åt sina elever - klubb
 • mindre uppåt öppet kärl, ofta av porslin eller glas och med platt undersida för placering på plan yta, ofta i syfte att hålla mat (ofta godsaker) eller andra mindre föremål på ett bord - skål
 • (förekomst av) den yttersta delen (ofta ungefär en decimeter bred) av en trottoar mot en bilväg, där trottoaren är upphöjd (ofta ungefär en decimeter) i förhållande till bilvägen, vilken (trottoarkant) ofta utgörs av en separat rad av avlånga (rätblocksformade, ibland avfasade mot vägbanan) sten- eller betongföremål - trottoarkant
 • ofta grästäckt uteplats, ofta med träd och rabatter och ofta i anslutning till en bostad - trädgård
 • kortare resa från någon utgångspunkt (t.ex. hemmet), ofta med medhavd matsäck, ofta under en (del av en) dag och ofta med natur eller park som mål - utflykt
 • göra så att någon annan person (eller något annat föremål) får något (nytt, ofta ett föremål), ofta något man själv tidigare ägde och ofta genom att fysiskt överlämna det - ge
 • göra så att någon annan person (eller något annat föremål) får något (nytt, ofta ett föremål), ofta något man själv tidigare ägde och ofta genom att fysiskt överlämna det - giva
 • park till vilken man går i huvudsak för att titta på de levande, ofta exotiska och vilda djur som finns där, normalt med entréavgift - djurpark
 • klocka (ofta en väggklocka) som finns i ett kök eller är avsedd att användas i ett kök - köksklocka
 • fiktiv stat eller ett fiktivt ställe långt borta, ofta syftande på ett ställe någonstans i Mellanöstern där det finns länder med liknande namn såsom Pakistan och Afghanistan - Långtbortistan
 • (kläder, vanligast i plural) enkel byxa, tillverkad i ett mjukt tyg, som ofta används i situationer där inga speciella krav på klädkod finns, t.ex. när man myser hemma i soffan eller tränar på gymmet - mysbyxa
 • engångshandduk gjord av (kraftigt mjukt) papper, d.v.s. en bit mjukt papper som används vid ett tillfälle som handduk (vanligtvis för att torka händerna efter handtvätt) och sedan kastas (och som ofta finns på offentliga toaletter i speciella hållare som rymmer många sådana pappershanddukar och fylls på när toaletten städas) - pappershandduk
 • (fysiologi) mikroskopisk struktur som (tillsammans med flera andra smaklökar) ofta finns i en tungpapill och som i sin tur består av bland annat ett antal smakceller som sticker ut sina mikrovilli i smaklökens smakpor - smaklök
 • (cellbiologi) område där två celler är tätt bundna till varandra (via transmembrana proteiner som claudiner och occludin), dels så att molekyler inte kan passera mellan cellerna, dels så att cellerna kan bibehålla sin polaritet (beträffande cellmembranets proteiner); täta cellförbindelser finns ofta på den laterala sidan av epitelceller, nära den apikala sidan - tät cellförbindelse
 • (fysiologi) den vätska som finns utanför och mellan cellerna i en vävnad (ofta exklusive blodplasma) - vävnadsvätska
 • (om hår eller päls) som är tjock, som det finns mycket av, ofta över hela kroppen - lurvig
 • en sorts finare meddelande (ofta med bild; ofta förmedlat per telefon) - telegram
 • (biokemi) ett transmembrant enzym som kan aktiveras av ett aktiverat (heterotrimert) G-protein (som ofta har aktiverats av en G-proteinkopplad receptor) och i cytosolen kan omvandla ATP till cAMP, som är en sekundär budbärare som ofta aktiverar proteinkinas A - adenylcyklas
 • person som genom god uthållighet, styrka, rörlighet och koordinationsförmåga utför avancerade rörelser med kroppen, ofta med hjälp av diverse redskap, ofta på cirkus eller varieté - akrobat
 • (matematik) process bestående av flera steg som utförs efter varandra (ofta upprepas samma steg flera gånger om), ofta i beräkningssyfte; systematisk procedur utformad för att lösa ett visst problem - algoritm
 • ofta någorlunda rund "påse" i mycket flexibelt material som innehåller luft eller annan gas, använd för lek eller för dekoration, ofta i samband med någon festlighet - ballong
 • det sätt på vilket en person (ofta en tjänsteman) beter sig mot en annan person (ofta en kund) - bemötande
 • (idiomatiskt) bildligt och metaforiskt uttryck, vanligen bestående av 2-4 ord, som är allmänt känt och ofta citeras för att uttrycka viss generell idé; och som kan föras tillbaka till en bestämd person eller skrift och sedan spridits vidare; och som därmed även har viss kulturell eller historisk konnotation (vilken dock senare ofta glöms bort) - bevingade ord
 • (bollsport) runt, ofta mjukt föremål och ofta med förmåga att studsa, använt i vissa lekar och sporter - boll
 • artificiell gångväg som sträcker sig ut i vatten, men ej når andra sidan, som ofta används för att förtöja båtar (ofta antingen på pålar eller flytande) - brygga
 • lättare, spritsig, ofta frukt- och alkoholbaserad dryckesblandning som ofta serveras i en bålskål; förr mestadels punsch - bål
 • typ av konfekt som består av kakaomassa, kakaosmör, socker, vanilj, ofta med tillsättning av olika aromer och smaksättare och ofta blandat med mjölk (mjölkchoklad) - choklad
 • argumentation eller diskussion, ofta med flera än två deltagare som ofta avslutas med beslut eller omröstning - debatt
 • allt det som man äter; ofta det att man utesluter och inte äter viss mat (ofta för att man inte tål det eller vill leva nyttigare); levnadssätt i mat och dryck - diet
 • längre monolog eller dialog, ofta i samtal mellan två eller fler personer, ofta med syfte att (i något avseende) uppnå kunskap eller konsensus - diskussion
 • enkel, ofta vektorgrafisk, bild, ofta vid sidan av texten i artikel i tidskrift eller annat tryckt verk - figur
 • färd för transport av en varumängd från en plats till en annan; ofta konkret, dels om den transporterade varumängden, dels om de använda fordonen (det använda fordonet) med sin last, ofta med inbegrepp även av dragdjur (och körkarlar) - fora
 • mysiga aktiviteter i hemmet på fredagskvällen, ofta mellan familj och vänner, ofta involverande snacks, godis, hämtmat, TV-tittande, film, sällskapsspel o.d. - fredagsmys
 • frågeställning eller problem, ofta i form av en kortare berättelse, vilken ofta löses genom en eller flera gissningar - gåta
 • (fysiologi) kemiskt ämne som bildas av celler i kroppen (ofta i en endokrin körtel), som ofta transporteras genom hela kroppen med blodet och orsakar biologiskt svar på målceller med receptorer för ämnet - hormon
 • något som inträffar; ofta något som inte går att förutse eller kontrollera; ofta något anmärkningsvärd - händelse
 • rostade bär (ofta felaktigt kallade bönor) från kaffebusken; ofta men inte alltid malda - kaffe
 • maskin för kaffebryggning, ofta kolvformad och uppvärmning av kaffet sker ofta med spritlampa - kaffepumpa
 • konst eller andra föremål som kännetecknas av dålig (estetisk) smak eller ytlighet, men ändå är populära; ofta av något äldre typ; ofta kollektivt; även mer abstrakt - kitsch
 • (ofta massivt) bollformat föremål, ofta större än en kula - klot
 • (mindre) behållare, ofta av lätt trä eller plast och ofta med en icke-solid (flätad) yta - korg
 • det att känna med i en annan persons känslor, ofta också visande detta eller känslan av att göra känna med; ofta också det stöd som ges av någon som känner med någon annans lidande - medlidande
 • område med en (större) mängd nöjesinrättningar, ofta främst åkattraktioner såsom bergochdalbanor, karuseller och en lång rad andra maskiner med säten som personer kan sitta i och som sedan förflyttar sig i rummet i hög fart på olika sätt (ofta med mycket rotation), men även andra attraktioner såsom pariserhjul och spökhus och andra inrättningar såsom restauranger, kiosker, scener för framträdande, spelstånd och liknande, inte sällan med såväl inträdesavgift som avgift för den enskilda attraktionerna - nöjespark
 • /större/ område med gräsmattor och ofta stora mängder av träd och andra växter, ofta med cykel- och gångvägar och ibland med vattendrag, främst avsett som rekreationsplats för människor och andra djur - park
 • (sömnad) sydd utsmyckning på klädesplagg eller möbel, ofta längs en kant, som är en kanal av ett veck eller band ofta sytt runt ett grövre snöre - passpoal