Korsordsledtråd 'filnamn'

Din sökning 'filnamn' gav 4 möjliga svar till ditt korsord.

  • (data) en sekvens av samhörig information som lagras på något medium på näraliggande positioner, under ett specifikt filnamn - fil
  • (data) i filnamn avslutande sekvens av (traditionellt tre stycken) tecken (vanligen bokstäver oberoende av skiftläge) som separeras från resten av filnamnet med punkt och som i vissa operativsystem anger filens typ (oformaterad text, speciellt bildformat, speciellt dokumentformat, program, drivrutin, genväg etc.) - filtillägg
  • filnamn - Onaka
  • filnamn - Onaka