Korsordsledtråd 'fick ovett av coe'

Din sökning 'fick ovett av coe' gav 24 möjliga svar till ditt korsord.

 • fick Ovett av Coe - stryk
 • gods eller annan egendom som förr skulle gå i arv inom släkten enligt givna regler (och inte fick säljas) - fideikommiss
 • käpp eller liknande varmed gamla tiders skolpojkar fick slag över fingrarna - färla
 • invandrare i Sverige som fick svenskt medborgarskap - nysvensk
 • islamsk fastemånad som infaller den nionde månaden i det islamiska månåret, då det anses att Muhammed fick sin kallelse - ramadan
 • lantarbetare som delvis fick sin avlöning i naturaprodukter (före 1945) - statare
 • (historia) skatt som bönder fick betala till kyrkan bestående av en tiondel av vad man producerade i jordbruket - tionde
 • den samlade lön en person får eller fick under ett givet år eller under 12 månaders tid - årslön
 • kort för (det var) droppen som fick bägaren att rinna över - det var droppen
 • (ålderdomligt) fattighjon som turvis fick kost och logi i socknens gårdar - rotehjon
 • (fysiologi) CD4-positiv (effektor-)T-cell som tillhör någon av flera möjliga typer (beroende på de signaler den fick när den aktiverades av den dendritiska cellen) och som i allmänhet reglerar olika aspekter hos det specifika immunförsvaret som har med T-cellens antigen att göra - T-hjälparcell