Korsordsledtråd 'anförare'

Din sökning 'anförare' gav 6 möjliga svar till ditt korsord.

  • Synonym till anförare - ledare
  • anförare av en större här - härförare
  • anförare för legotrupp i det medeltida Italien; lycksökare - kondottiär
  • titel på högre romersk ämbetsman under antiken; anförare, befälhavare, styresman - pretor
  • anförare, chef - tribun
  • anförare - kondottiär